အမ်ိဳးသမီးရက္သတၱပတ္

အမ်ိဳးသမီးရက္သတၱပတ္
| | | Anywhere |

Event Overview

ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ အမ်ိဳးသမီးအခြင့္အေရးမ်ားအတြက္ ရည္ရြယ္၍ တစ္ပတ္တာၾကာျမင့္မည္ျဖစ္ေသာ အႏုပညာျပပြဲ၊ မွတ္တမ္း႐ုပ္သံႏွင့္ ႐ုပ္ရွင္ ျပသမႈမ်ား၊ စကားစစ္ထိုးပြဲမ်ား၊ ကဇာတ္မ်ားကို က်င္းပျပဳလုပ္သြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။

အစီအစဥ္မ်ား
*************
၂၀၁၉ မတ္ ၄ (တနလၤာ)၊ ညေန ၅ နာရီ၊ Hotel G

G-TALK: #ASK FOR ZARNI

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ညဘက္မ်ားတြင္ လိင္အျမတ္ထုတ္မႈမ်ားကို တိုက္ဖ်က္ေနသည့္ #Ask For Zarni အဖြဲ႔ကို Hotel G ရွိ Babett စားေသာက္ဆိုင္တြင္ က်င္းပမည့္ ဒုတိယေျမာက္ G-TALK စကားဝိုင္းတြင္ ပါဝင္ရန္ ဖိတ္ေခၚထားပါသည္။
စာရင္းသြင္း၍ အခမဲ့တက္ေရာက္ႏိုင္ပါသည္။

***

၂၀၁၉ မတ္ ၅ မွ ၁၂၊ ျပင္သစ္ယဥ္ေက်းမႈဌာန

ျခဴးေဝၿငိမ္း၏ Women, We men ျပပြဲ

လူငယ္အႏုပညာရွင္ ျခဴးေဝၿငိမ္း၏ ျမန္မာအမ်ိဳးသမီးစြမ္းေဆာင္ရည္ ဆိုင္ရာ အႏုပညာလက္ရာမ်ားကို ၾကည့္ရႈခံစားႏိုင္ပါမည္။
ဝင္ေၾကးအခမဲ့

***

၂၀၁၉ မတ္ ၅ (အဂၤါ)၊ ညေန ၆း၃၀၊ ျပင္သစ္ယဥ္ေက်းမႈဌာန

ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး – မွတ္တမ္း႐ုပ္ရွင္ျပသမႈမ်ားႏွင့္ စကားရည္လုပြဲမ်ား

ပဋိပကၡျဖစ္ပြားရာေနရာမ်ားရွိ အမိ်ဳးသမီးမ်ားအေၾကာင္း မွတ္တမ္း႐ုပ္သံမ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြးပြဲတစ္ရပ္ကို ေလ့လာႏိုင္ပါမည္။

အဖြင့္အစီအစဥ္အျဖစ္ မအိ၏ တင္ဆက္မႈ
ရန္ကုန္႐ုပ္ရွင္ေက်ာင္းႏွင့္ ျမန္မာအမ်ိဳးသမီးသမဂၢ၏ ႐ုပ္သံမွတ္တမ္းမ်ား
ျမန္မာဘာသာျဖင့္ စကားရည္လုပြဲမ်ား
(အဂၤလိပ္စကားျပန္ဆိုမႈ ပါဝင္ပါသည္။)

***

၂၀၁၉ မတ္ ၇ (ၾကာသပေတး) ႏွင့္ မတ္ ၈ (ေသာၾကာ)၊ ညေန ၆ နာရီ၊ ျပင္သစ္ယဥ္ေက်းမႈဌာန

ေယာနိတို႔စကားဝိုင္း

အမ်ိဳးသမီးမ်ား၊ ယင္းတို႔၏ မိန္းမကိုယ္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ အားေပးမႈမ်ား၊ ရယ္ရႊင္ဖြယ္မ်ား၊ ထိပ္တိုက္ရင္ဆိုင္မႈမ်ားႏွင့္ ရင္ေမာဖြယ္အေတြ႕အၾကံဳမ်ား ပါဝင္သည့္ ဇာတ္လမ္းကို ခံစားႏိုင္ပါမည္။

မတ္လ ၇ – အဂၤလိပ္ဘာသာ၊ မတ္လ ၈ – ျမန္မာဘာသာ
ဝင္ခြင့္ – ႏိုင္ငံျခားသား ၁၀၀၀၀ က်ပ္၊ ျမန္မာႏိုင္ငံသား ၁၅၀၀ က်ပ္
အက်ိဳးအျမတ္မ်ားကို ကရင္အမ်ိဳးသမီးအဖြဲ႔အစည္းအား လႉဒါန္းသြားပါမည္။

***

၂၀၁၉ မတ္ ၉ (စေန)၊ ညေန ၆း၃၀၊ ျပင္သစ္ယဥ္ေက်းမႈဌာန

ေလဟာျပင္႐ုပ္ရွင္ျပသမႈ – “နံပတ္တစ္”

လုပ္ငန္းခြင္အတြင္း အမ်ိဳးသမီးမ်ားရင္ဆိုင္ရသည့္ စိန္ေခၚမႈမ်ားအေၾကာင္း တင္ဆက္ထားသည့္ ျပင္သစ္႐ုပ္ရွင္

အဂၤလိပ္ဘာသာစာတန္းထိုးပါပါသည္။ ဝင္ေၾကးအခမဲ့။

About

 

When & Where

  • From:1970-01-01   12:00 AM
  • To:1970-01-01 12:00 AM
  • Location: Online Event

Share This Event