ဇူလိုင္ (၁၄) ျပင္သစ္အမ်ိဳးသားေန႔အထိမ္းအမွတ္ ဖိတ္စာကတ္ဒီဇိုင္းၿပိဳင္ပြဲ

ဇူလိုင္ (၁၄) ျပင္သစ္အမ်ိဳးသားေန႔အထိမ္းအမွတ္ ဖိတ္စာကတ္ဒီဇိုင္းၿပိဳင္ပြဲ
| | | Anywhere |

Event Overview

၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ဇူလိုင္ ၁၄ တြင္ က်ေရာက္ေသာ ျပင္သစ္အမ်ိဳးသားေန႔အထိမ္းအမွတ္အျဖစ္ ျပင္သစ္ယဥ္ေက်းမႈဌာနက က်င္းပသြားမည့္ ဖိတ္စာ႐ုပ္ပုံဒီဇိုင္းၿပိဳင္ပြဲတြင္ ပါဝင္လိုသည့္ ပုဂၢိဳလ္မ်ားအား ဖိတ္ေခၚအပ္ပါသည္။

၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လ ၁၄ ရက္တြင္ က်ေရာက္ေသာ ျပင္သစ္သမၼတႏိုင္ငံ အမ်ိဳးသားေန႔အထိမ္းအမွတ္အျဖစ္ ျပင္သစ္သံအမတ္ႀကီးသည္ တရားဝင္ဖိတ္စာမ်ားကို ေပးပို႔သြားမည္ျဖစ္ရာ ယင္းဖိတ္စာကတ္႐ုပ္ပုံဒီဇိုင္းအတြက္ ၿပိဳင္ပြဲတစ္ရပ္ ျပဳလုပ္သြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။

ၿပိဳင္ပြဲစည္းကမ္းမ်ား

အပိုဒ္ ၁ ။ ။ ၿပိဳင္ပြဲဝင္မ်ား
အသက္ ၃၀ ႏွစ္ႏွင့္ေအာက္ ပုဂၢိဳလ္တိုင္း ပညာရွင္အဆင့္၊ ဝါသနာရွင္အဆင့္ ခြဲျခားမထားဘဲ တစ္ဦးခ်င္းျဖစ္ေစ၊ အုပ္စုလိုက္ျဖစ္ေစ မည္သည့္ႏိုင္ငံသားမဆို ပါဝင္ယွဥ္ၿပိဳင္ႏိုင္ပါသည္။

အပိုဒ္ ၂ ။ ။ မူ
ဒီဇိုင္းပုံတြင္ ျပင္သစ္ႏိုင္ငံ၏ ေဆာင္ပုဒ္ျဖစ္ေသာ “လြတ္လပ္ျခင္း၊ မွ်တျခင္းႏွင့္ ရင္းႏွီးခ်စ္ခင္ျခင္း” (Liberté, Egalité, Fraternité ) ကို ထည့္သြင္းေရးဆြဲရပါမည္။

အပိုဒ္ ၃ ။ ။ နည္းစနစ္ႏွင့္ ပုံစံ
ၿပိဳင္ပြဲဝင္မ်ားသည္ ေရေဆး၊ ဆီေဆး၊ ဖေယာင္းေရာင္စုံ၊ ကြန္ပ်ဴတာေဆာ့ဖ္ဝဲလ္ အစရွိသည့္ ႀကိဳက္ႏွစ္သက္ရာ နည္းလမ္းတို႔ကို အသုံးျပဳႏိုင္ပါသည္။
ဒီဇိုင္းပုံသည္ A5 (အလ်ား ၂၁ စင္တီမီတာ x အနံ ၁၄.၈ စင္တီမီတာ) အရြယ္အစား ရွိရမည္ျဖစ္ၿပီး အလ်ားလိုက္ပုံစံျဖင့္ ေရးဆြဲရပါမည္။
ကတ္၏ ေနာက္ေက်ာတြင္ ေရးဆြဲသူ၏ အမည္၊ အသက္၊ လိပ္စာ (အင္တာနက္စာမ်က္ႏွာ၊ ဖုန္း၊ Facebook) တို႔ကို ေဖာ္ျပထားရပါမည္။

အပိုဒ္ ၄ ။ ။ ေရြးခ်ယ္ေရးအဖြဲ႔
ၿပိဳင္ပြဲဝင္မ်ား၏ လက္ရာမ်ားကို ဆုံးျဖတ္ေပးမည့္ ေရြးခ်ယ္ေရးအဖြဲ႔တြင္ အႏုပညာရွင္မ်ား၊ ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ ျပင္သစ္သံ႐ုံး၏ သံတမန္အမႈထမ္း၊ အရာထမ္းမ်ား ပါဝင္ပါမည္။ ေရြးခ်ယ္ခံရသည့္ ဒီဇိုင္းပုံကို တရားဝင္ဖိတ္စာကတ္ဒီဇိုင္းအျဖစ္ အသုံးျပဳကာ ျပင္သစ္သံ႐ုံး၏ ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာရွိ မိတ္ဖက္ပုဂၢိဳလ္မ်ားထံ ေပးပို႔သြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။
အေရြးခ်ယ္ခံရရန္အတြက္ ၿပိဳင္ပြဲဝင္မ်ား၏ ဒီဇိုင္းပုံမ်ားသည္ သတ္မွတ္ထားေသာ စည္းကမ္းမ်ားႏွင့္အညီျဖစ္ျခင္း၊ ျပင္သစ္ႏိုင္ငံ၏ ေဆာင္ပုဒ္ျဖစ္ေသာ “လြတ္လပ္ျခင္း၊ မွ်တျခင္းႏွင့္ ရင္းႏွီးခ်စ္ခင္ျခင္း” တို႔အနက္ အားလုံးျဖစ္ေစ၊ တစ္ခုကိုျဖစ္ေစ ေကာင္းစြာ ထင္ဟပ္ထားျခင္း၊ အႏုပညာလက္ရာေျမာက္ၿပီး ကိုယ္တိုင္ဖန္တီးထားမႈျဖစ္ျခင္း၊ ျပန္လည္ကူးယူအသုံးျပဳႏိုင္မႈရွိျခင္း အစရွိသည္တို႔ႏွင့္ ကိုက္ညီမႈရွိရပါမည္။

အပိုဒ္ ၅ ။ ။ ေပးအပ္ခ်ီးျမႇင့္သြားမည့္ ဆု
ၿပိဳင္ပြဲဝင္တိုင္း၏ လက္ရာမ်ားကို အမွတ္ ၃၄၀၊ ျပည္လမ္း၊ စမ္းေခ်ာင္းၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ ျပင္သစ္ယဥ္ေက်းမႈဌာနတြင္ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ဧၿပီ ၁ မွ ၇ အထိႏွင့္၊ ဇူလိုင္ ၁ မွ ၁၅ အထိ ျပသသြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ျပင္သစ္ယဥ္ေက်းမႈဌာန၏ Facebook စာမ်က္ႏွာတြင္လည္း ၿပိဳင္ပြဲဝင္မ်ား၏ လက္ရာမ်ားကို ဧၿပီ ၇ ရက္ေန႔အထိ အမ်ားျပည္သူမ်ားက ဆႏၵျပဳမဲေပးႏိုင္ေစရန္ ေဖာ္ျပထားမည္ ျဖစ္ပါသည္။
ေရြးခ်ယ္ခံရသည့္ လက္ရာပိုင္ရွင္အား ျပင္သစ္ယဥ္ေက်းမႈဌာနတြင္ အခမ္းအနားျဖင့္ ဆုခ်ီးျမႇင့္သြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ယင္းအျပင္ ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ ျပင္သစ္သံအမတ္ႀကီးက တည္ခင္းဧည့္ခံသြားမည့္ ဇူလိုင္ ၁၄ ျပင္သစ္အမ်ိဳးသားေန႔အခမ္းအနားသို႔လည္း ဖိတ္ၾကားသြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ေရြးခ်ယ္ခံရသည့္ လက္ရာကို ပရိတ္သတ္ ၆၀၀၀၀ ေက်ာ္ရွိေသာ ျပင္သစ္သံ႐ုံးႏွင့္ ျပင္သစ္ယဥ္ေက်းမႈဌာနတို႔၏ အင္တာနက္စာမ်က္ႏွာမ်ားႏွင့္ Facebook မ်ားတြင္ ျပသသြားမည္ျဖစ္ပါသည္။

အပိုဒ္ ၆ ။ ။ ၿပိဳင္ပြဲဝင္တို႔၏ လက္ရာမ်ားကို ေပးပို႔ျခင္း
႐ုပ္ပုံဒီဇိုင္းမ်ားကို ၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ မတ္လ ၃၀ ရက္ ေနာက္ဆုံးထား၍ အီးေမးလ္လိပ္စာ communication@ifbirmanie.org
(Cc. communication.ifbirmanie@gmail.com) သို႔ျဖစ္ေစ၊ အမွတ္ ၃၄၀၊ ျပည္လမ္း၊ စမ္းေခ်ာင္းၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ ျပင္သစ္ယဥ္ေက်းမႈဌာနသို႔ျဖစ္ေစ ေပးပို႔ရမည္ ျဖစ္ပါသည္။

အပိုဒ္ ၇ ။ ။ မူပိုင္ခြင့္
ၿပိဳင္ပြဲဝင္တိုင္းသည္ မိမိတို႔၏ လက္ရာမ်ားကို ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ ျပင္သစ္သံ႐ုံးက က်င္းပသြားမည့္ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ျပင္သစ္အမ်ိဳးသားေန႔ အထိမ္းအမွတ္႐ုပ္ပုံအျဖစ္ ျပင္သစ္ယဥ္ေက်းမႈဌာနအား ျပသခြင့္၊ အသုံးျပဳခြင့္၊ ျပန္လည္ကူးယူခြင့္တို႔ကို အခမဲ့၊ အကန္႔အသတ္မရွိ ေပးအပ္ရမည္ ျဖစ္ပါသည္။

အေသးစိတ္သိလိုပါက ျပင္သစ္ယဥ္ေက်းမႈဌာနကို ေအာက္ပါအီးေမးလ္မ်ားမွတစ္ဆင့္ ေမးျမန္းစုံစမ္းႏိုင္ပါသည္။
communication@ifbirmanie.org; Cc. communication.ifbirmanie@gmail.com

About

 

When & Where

  • From:1970-01-01   12:00 AM
  • To:1970-01-01 12:00 AM
  • Location: Online Event

Share This Event